Pompy POMOCNICZE

Pompy pomocnicze zostały zaprojektowane do pracy w układach pomocniczych do procesu głównego (recyrkulacja, filtracja, chłodzenie, mieszanie, mycie, napełnianie, opróżnianie, magazynowanie). Procesy te są głównie wykorzystywane w: przemyśle chemicznych, papierniczym, farmaceutycznym, tekstylnym, metalurgii, galwanizacji, hodowlach ryb, oczyszczaniu i uzdatnianu wody

Pompy pomocnicze zwykle nie są przeznaczone do ciągłej pracy.