Pompy PROCESOWE

Pompy procesowe są wykorzystywane do prowadzenia głównych procesów produkcyjnych w zakładach ( zasilanie, spłukiwanie, napełnianie, dozownaie, itp. )
Główne sektory przemysłu to chemia, galwanizacja, fotografia, produkcja tekstyliów, detergentów, baterii – akumulatorów, szkła, obróbka metali szlachetnych, itp.
Pompy z tego działu nadają się do ciągłej pracy.
 

Seria SATURN: pompy poziome wirowe, wykonane z ywic, o wydajnowydajnościach do 700 m3/h
Seria FRONTIERA: pompy odśrodkowe, poziome, wydajność do 100 m3/h
Seria ZMA: pompy samozasysające, poziome, wydajność do 50 m3/h

Seria ZGE: pompy odśrodkowe, poziome, spełniają normę ISO 2858, wydajność do 1600 m3/h
Seria KGK: pompy odśrokowe, pionowe, wydajność do 220 m3/h
Seria NESK: pompy odśrodkowe, pionowe, z uszczelnieniem mechanicznym, przeznaczone do transferu i cyrkulacji, wydajność do 220 m3/h